Okny tohoto domu je vidět přímo na Lipenské jezero a na ladné křivky Šumavských kopců. Proto si majitelé přáli aby design kamen evokoval křivku hor. Další přání bylo ležení na kamnech, což je s ohledem na nedostatek místa velký problém. Ale vše se dá řešit. Ležení vzniklo spojením záklopů nad ohništěm a tahovým systémem